Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ


Το ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προκειμένου να δεχτεί αποφοίτους της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων Κορινθίας, για φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2010-11, σύμφωνα με το 338/1982 Π.Δ. και με την υπ’ αρ. 28186/Γ2 10-3-10 διαταγή του ΥΠΕΠΘ, κ α λ ε ί τους ενδιαφερομένους κηδεμόνες των μαθητών να υποβάλουν αίτηση από 20/5/2009 έως και 31/5/2009.

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι οι σχετικές Αιτήσεις και Υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές από ειδική επιτροπή, στο Γραφείο του Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου, κατά τις εργάσιμες μέρες, από 8.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προκαθορισμένων θέσεων, θα γίνει κλήρωση στο Γραφείο του Σχολείου, στις 24/6/2009 για τα αγόρια και στις 25/6/09 για τα κορίτσια και ώρα 10:30 π.μ., με υποχρεωτική παρουσία των κηδεμόνων.

Πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία του Πειραματικού. Γυμνασίου Κορίνθου, Στεφάνου 78, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , στο τηλέφωνο 2741-0-28373.