Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Το σχέδιο του υπουργείου για τα Ι.Χ. και τα τεκμήρια

Εξετάζονται και κλειδώνουν αυτήν την εβδομάδα:

μείωση του βασικού τεκμηρίου που επιβάλλεται σε ΙΧ έως 1200 κ.ε. από τα 4.000 στα 2.500 ευρώ.μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 600 στα 300 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 1.200 μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 900 στα 500 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 2.000 μέχρι τα 3.000 κυβικά εκατοστά.μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 1.200 στα 700 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά πάνω από τα 3.000.

Τα τεκμήρια προτείνεται να μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα των αυτοκινήτων κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.


autocarnet.blogspot.com