Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Φορολογικός παράδεισος η Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο TAXIS στην Ελλάδα υπάρχουν περισσσότερες από 21.065 αλλοδαπές εταιρείες, από τις οποίες οι 16.580 είναι ενεργές.


Τα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της έγγραφης απάντησης του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη στην ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Νίκου Τσούκαλη η οποία είχε ως θέμα τον έλεγχο των off shore στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, για την κατηγορία «Αλλοδαπές εταιρείες» και τα στοιχεία δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων:

Το 2003 είχαν υποβληθεί 383 δηλώσεις και ο φόρος ανήλθε σε 4.830.905,09 ευρώ

Το 2004 οι δηλώσεις ήταν 411 και ο φόρος 3.645.775,66 ευρώ

Το 2005 οι δηλώσεις ήταν 352 και ο φόρος 3.005.765,38 ευρώ

Το 2006 οι δηλώσεις ήταν 311 και ο φόρος 3.117.108,81 ευρώ

Το 2007 οι δηλώσεις ήταν 275 και ο φόρος 2.820.464,92 ευρώ

Το 2008 οι δηλώσεις ήταν 239 και ο φόρος 3.390.785,72 ευρώ

Το 2009 οι δηλώσεις ήταν 201 και ο φόρος 3.472.938,54 ευρώ

Το 2010 οι δηλώσεις ήταν 1177 και ο φόρος 3.410.530,20 ευρώ

Το 2011 οι δηλώσεις ήταν 998 και ο φόρος 877.651 ευρώ

Το 2012 οι δηλώσεις ήταν 965 και ο φόρος 345.201,02 ευρώ.

Ο κ. Μαυραγάνης θυμίζει στο έγγραφο του ότι, με το Ν.3091/2002 επιβλήθηκε ειδικός φόρος 3% επί της αξίας των ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου.

Σκοπός της θέσπισης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων ήταν η δημιουργία αντικινήτρων και η πάταξη της φοροαποφυγής που παρατηρείται στα ακίνητα που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες.

Οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.3842/2010 με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του νομικού πλαισίου που περιβάλλει τα ακίνητα των εξωχώριων εταιρειών και την αποτροπή αποφυγής ή μείωσης της φορολογίας, μέσω της καταστρατήγησης του νομικού αυτού πλαισίου.

Πηγή: iefimerida.gr